Parafia pw. Świętego Antoniego z Padwy w Jezierni

Parafia pw. św. Antoniego z Padwy
w Jezierni

Zamów Mszę Świętą

Msze święte można ofiarować w intencji żywych (np. o Boże błogosławieństwo z okazji imienin, urodzin, rocznicy, prośba o jakąś łaskę) i zmarłych.

Intencje Mszy Świętych

  • Intencja indywidualna – ksiądz odprawia jedną mszę św. w danej intencji; można wybrać spośród dostępnych konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia mszy św.
  • Intencja zbiorowa – ksiądz odprawia jedną mszę św., składając ją w kilku intencjach. Przed mszą św. można w zakrystii dopisać konkretną swoją intencję do tej mszy św.
  • Intencja gregoriańska – czyli 30 następujących po sobie mszy św. sprawowanych przez księdza przez kolejne dni miesiąca. Można je ofiarować tylko za jednego zmarłego.

Bardzo zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w zakrystii przed i po mszy, bądź podczas dyżuru w kancelarii.

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Ile to „kosztuje”?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, np. kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i hojności zamawiającego intencję.